Annonse
lederne_brekke.jpg

Fagforeningsveteran tar fire nye år

Brekke har allerede 17 år bak seg som leder i forbundet, som organiserer 16 500 ledere, samt betrodd teknisk og merkantilt personell.

– Utfordringen de neste fire årene blir å hindre at det blir satt enda hardere press på den norske arbeidslivsmodellen ved at eierne får enda mer styring. Det kan se ut som eierstyring er inn og medarbeiderinnflytelse er ut, sier han i en pressemelding.

Det er grunntrekk i utenlandsk og særlig amerikansk eierskap som Brekke ikke ønsker skal undergrave den norske modellen.

– Vi ser klare tegn på at denne utenlandske påvirkningen har trengt inn i både privat og offentlig sektor i Norge. Noen etater får ganske hard medfart i 22. juli-kommisjonens rapport, og undersøkelser blant våre medlemmer viser at styringsmodellene er negative for hvordan vi organiserer vårt arbeidsliv, sier han.

Tilfreds med utviklingen

Lederne ble stiftet i 1910 og har merket et kraftig oppsving både i medlemstall og synlighet de siste årene. Siden 2006 har medlemstallet økt med 25 prosent, og nå kommer stadig flere offentlig ansatte ledere inn i forbundet.

Med medlemmer i 1200 bedrifter mener forbundet at det er stort nok til å ha reell innflytelse og lite nok til å kunne yte personlig service.

– Lederne er i en positiv utvikling, og antall medlemmer har økt med rundt 500 det siste året. Vi har et stort medlemspotensial og har konkrete planer for vekst de neste årene, sier Brekke.

62 år gamle Brekke kan selv regne seg som en av pionerene på norsk sokkel. Han var i mange år ansatt i Mobil Exploration Norway Inc., som var operatør på Statfjordfeltet i utbyggingsfasen før Statoil overtok i 1987. Brekke jobbet på Statfjord A fra 1981 og var administrasjonsleder på C-plattformen fra 1986.

– Ansatte i mellomlederstillinger er rimelig alene. Det er et klart behov for et forbund som kan ivareta interessene til mannen og kvinnen i midten, de som kommer mellom barken og veden og føler trykket både ovenfra og nedenfra. Det gjelder alt fra førstelinjeledere til toppledere, sier Brekke.

Mellomlederne kommer i enda mer skvis etter hvert som arbeidslivet blir tøffere, og Brekke legger ikke skjul på at de stadig blir sterkere tidspress i lederjobben, med større og større krav til økonomiske resultater, HMS-forhold og sikkerhetskrav.

Svekker de ansatte

Nå opplever mange ansatte at personalavdelinger i stadig flere norske bedrifter skiftes ut med amerikanskinspirerte, rene Human Resources (HR)-avdelinger.

– Personalavdelingen har tradisjonelt vært et bindeledd mellom bedriftens ansatte og ledelse, og en samarbeidsarena for utveksling og forankring. Norsk Ledelsesbarometer, som De Facto de siste fem årene har laget for Lederne, viser at innføringen av ’’hard’’ HR i norske bedrifter svekker de ansattes posisjon overfor toppledelsen, sier han.

Kvinneandelen blant medlemmene i Lederne har økt til 25 prosent i takt med at blant annet ansatte ledere i varehandelen, barnehager og det offentlige har søkt seg til forbundet. De rundt 16 500 medlemmene er fordelt på syv regioner.

Annonse
Annonse