Annonse
d__rlige_nyhete.jpg

Konflikttrappens syv trinn

Vi lærer og utvikler oss gjennom konflikter, og hvis man har dette synet på konflikter, kan konflikter være en ressurs. Det mener Solfrid Mykland, som har forsket på megling og ledelse ved Norges Handelshøyskole.

I et intervju i NHH Bullentin (nr.3, 2011) sier Mykland at det er viktig at ledere forholder seg til konflikter på en bevisst og konstruktiv måte.

I samme intervju viser hun til at konflikttrappen kan være et nyttig hjelpemiddel når man skal megle i konflikter. Trappen beskriver hvordan en konflikt typisk utvikler seg, og kjennskap til de ulike trinnene kan bidra til å forebygge ytterligere eskalering.

Dette er konflikttrappens syv trinn:

Trinn 1: Vi vil ikke det samme, og vi står dermed i veien for hverandre når vi prøver å oppnå noe som er viktig for oss.

Trinn 2: Personifisering: Vi glemmer selve saken og begynner å anklage den andre for å være problemet.

Trinn 3: Problemet ekspanderer: Vi begynner for eksempel å trekke inn andre forhold som har vært utfordrende tidligere.

Trinn 4: Samtalen oppgis: Vi slutter å kommunisere direkte, for det nytter jo ikke likevel. På dette trinnet begynner man å søke allierte.

Trinn 5: Fiendebilder: Man begynner å se på den andre som fienden, og det utvikler seg et «oss mot dem»-forhold. Konflikten tar nå svært mye oppmerksomhet hos de som er en del av den.

Trinn 6: Åpent fiendskap. Her er man klart og tydelig fiender, og man forsøker å skade hverandre dersom man kan, enten med ord eller handlinger.

Trinn 7: Krig: Her er krigen et faktum, og målet helliger middelet. Sameksistens er her umulig, og det er på dette stadiet at man får bombinger, skilsmisser, oppsigelser eller gettodannelser.

Annonse
Annonse