Annonse
189555_.jpg

Kulturrikt hovedkontor

Hele 13 forskjellige kunstnere, de fleste lokale, har blitt leid inn for å smykke ut nybygget til Skagerak Energi i ulike former og formater. Spekteret er stort: installasjon, foto, oljemaleri og illustrasjon – i kantinen henger blant annet en installasjon av Anne Stabell i fiberoptisk tekstil som forandrer farger.

Nytenkning

Avdelingsleder Grethe Arntsen har valgt ut et av kunstverkene, en illustrasjon av kunstneren Johannes Høie, opprinnelig fra Seljord i Telemark.

– Høie påførte dette bildet direkte på veggen, han malte for frihånd med kun en liten lapp i hånden som referanse, forteller Arntsen.

Bilde er oppført i ett av nybyggets tre konseptrom, rom designet for diskusjon og nyskaping. Rommet består av ti talerstoler plassert i en sirkel, hvor det er ment at hver deltaker har sin talerstol, og sin tildelte taletid.

– Grunnen til at jeg valgte nettopp dette bildet er at det inspirerer meg til nytenkning, og til nye ideer. Det skjer mye i bildet som kan trigge møtedeltakere til ikke å bli sittende inne med gode forslag, og inspirerer til gode diskusjoner og løsninger. Slik er det perfekt for funksjonen til konseptrommet.

Bildet dekker hele veggen og er rikt på detaljer. Temaet går i hodeskaller med iboende fostre og bobler.

– Det er spennende å se på, man blir ikke ferdig med det, og oppdager alltid noe nytt, sier Arntsen.

Hun har vært del av utsmykningsgruppen i Skagerak Energi, med innleid konsulent Odd Fredrik Heiberg i spissen.

Engasjement i nærmiljøet

Skagerak Energi ønsket også å involvere yngre «kunstnere» i lokalmiljøet. De engasjerte skuespiller og tekstforfatter, Lars Vik til å skape en barneforestilling, som sønnen, skuespiller Tobias Vik, har turnert rundt med i barnehager i Grenland, som «Doktor Strøm Grønningen». Denne «doktoren» har underholdt og lært barna om strøm, som deretter har deltatt i en tegnekonkurranse hvor barna har fått i oppgave å illustrere hvordan strøm blir til. Resultatet har blitt en utstilling som også skal stilles ut i foajeén i forbindelse med åpningen, som skjer mandag 11. juni klokken 10.00.

Annonse
Annonse