Annonse
158998_1590993.jpg

Likestillingsministeren likestilte ikke

Dette skjedde i høst, som en følge av voldtektsbølgen i Oslo. En gruppe sprunget ut av SVs ungdomsorganisasjon SU fikk 154.000 kroner mens landsforeningen for lesbiske og homofile i Sør Trøndelag, som ledes av en tidligere SU-nestleder, fikk 346.000.

Likestillingsministerens problem er at han ikke likestilte alle gruppene som driver, eller kan tenkes å ville drive, slike kurs. Departementet har selv innrømmet at det ikke var noen åpen søknadsprosess ute og gikk. Man tok kontrakt med to grupper, ba dem søke, og ga dem penger straks søknaden forelå.

En lukket prosess strider imidlertid mot regjeringens eget reglement hvor det heter at statlige tilskudd skal kunngjøres på en slik måte at den kan nå hele målgruppen som tilskuddsbevilgningene tar sikte på sier direktør Marianne Andreassen i Direktoratet for økonomistyring til Dagbladet.

Annonse
Annonse