Annonse
180448_.jpg
Ledere i Oslo tjener i snitt 10 prosent mer enn landsgjennomsnittet.

Likt arbeid lønnes ulikt

Hvor i landet du jobber påvirker hvor mye du tjener som leder. Likt arbeid lønnes i økende grad ulikt, viser ny undersøkelse. Det skriver lederne i en pressemelding.

Ifølge den årlige undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometer fra organisasjonen Lederne er det betydelige geografiske forskjeller på norske lederlønninger. De høyeste lønningene finner vi i og rundt hovedstaden og i områder med olje- og gassvirksomhet. Norsk Ledelsesbarometer er basert på en undersøkelse blant 2745 norske ledere fra hele landet.– Mye av forskjellene handler nok om at bedriftene forholder seg til markedssituasjonen i sitt område, og avviker fra de prinsippene som ligger til grunn i avtalene. Lønn skal i henhold til de avtalene vi har forhandlet fram med blant andre NHO og Virke, ta utgangspunkt i bedriftens resultat og ikke hvor rimelig de kan avlønne sine ledere, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne.– Gjør seg selv en bjørnetjeneste

Brekke og Ledernes medlemmer er i disse tider involvert i en rekke lokale lønnsforhandlinger, og forbundslederen er klar på at det vil straffe seg for bedrifter å kun tenke besparelser i forhandlingene med sine arbeidstakere.- I områder der det er arbeidsgiverne som sitter med de sterkeste kortene presses ofte lederlønningene ned, og det kan straffe seg i lengden. Da er bedriftene selv med på å gjøre området sitt lite attraktivt for ny kompetanse, få vil etablere seg i områder der man tjener mindre for samme arbeid, sier Brekke.

Han oppfordrer alle sine medlemmer til å sette seg grundig inn i avtalen og sine egne rettigheter knyttet til lokale lønnsforhandlinger med sine arbeidsgivere.Innlandet sakker akterut

Den gjennomsnittlige lønnen for en norsk mellomleder ligger på 513 000 kroner. Ledere i Oslo tjener i snitt 10 prosent over dette, 563 000 kroner. På bunn av lønnstabellen finner vi innlandsfylkene Oppland og Hedmark, som ligger henholdsvis 16 og 12 prosent under snittet. Forsker Stein Stugu i De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte, som gjennomfører Norsk Ledelsesbarometer, sier at funnene er tydelige.- Det er tydelig at aktivitetsnivået i norsk økonomi dreier seg omkring hovedstaden. Det som kanskje er mest overraskende er at innlandsfylkene Oppland og Hedmark samt til en viss grad Østfold ligger så lavt, faktisk lavere enn Nord-Norge, sier Stugu. Oljefylkene får ringvirkninger

Ledernes medlemmer, som utgjør grunnlaget for undersøkelsen, representerer mange ulike bransjer. Derfor er funnene i undersøkelsen korrigert slik at lønninger i olje- og gassindustrien er holdt utenfor. Stugu forteller at oljefylkene Rogaland og Hordaland ligger over gjennomsnittet.- Dette skyldes mest sannsynlig at næringen i seg selv gir ringvirkninger, og at disse områdene opplever et generelt høyere press på arbeidsmarkedet, sier Stugu.Kommunestørrelse teller

Undersøkelsen viser også at størrelsen på kommunen arbeidsplassen ligger i påvirker ledernes lønnsslipp. Mens lederlønninger i en kommune med over 50 000 innbyggere gjennomsnittlig ligger på 560 300 kroner, tjener ledere i kommuner med under 15 000 innbyggere gjennomsnittlig 529 100 kroner.

Annonse
Annonse