Annonse
anonym_menn_m__.jpg

Menn stjeler mest

Dette viser en nordisk spørreundersøkelse utført for datasikkerhetsselskapet Ibas.

Det viser seg videre at det er personer mellom 51 og 64 år med inntekt på over 800.000 kroner som har størst tendens til å ta med seg sensitiv informasjon. Denne gruppen er også de som gjerne har størst tilgang til sensitiv selskapsinformasjon, og som innrømmer å stjele tidligere arbeidsgivers strategier og planer. Den fremste årsaken er at man vil unngå å gjøre samme jobb to ganger.

– Mange føler at de har et eierskap til det de har produsert av rapporter, strategier, planer og presentasjoner, og de står derfor fritt til å ta med seg dette til neste arbeidsgiver, sier Thomas Dahl, sjefsetterforsker i Ibas i en pressemelding.

– En av årsakene er at man ikke vet hvor skillet går mellom sensitiv selskapsinformasjon og privat eiendom. Det er derfor grunn til å tro at det er snakk om store mørketall. Det man produserer under ansettelse i et selskap, er i utgangspunktet selskapets eie, og ikke noe man uten videre kan kopiere eller ta med seg. Det er å anse som tyveri og brudd på loven, sier Dahl.
Annonse
Annonse