Annonse
carl_i.jpg

Ønsker klare retningslinjer for tildelinger

- Det må være mulig for politikere å kunne gi mindre beløp til tiltak for å kunne drive med politikk, men ved større beløp skal det være mulig for andre å søke, sier han.

På sist møte i Helse- og sosialkomiteen ble en bevilgning på 333.333 kroner til Kirkens Bymisjon som Aftenposten hadde avdekket tatt opp. Hagen ga klar beskjed til byrådet under møtet at en måtte utarbeide klare regler for slike tildelinger, slik at bystyret vet hvilke regler byrådet har å forholde seg til. Han mente at tilsvarende regler må komme på plass i hele Norge, både på statlig og kommunalt nivå.

- En del av det politiske arbeid er å kunne støtte mindre tiltak som en ønsker å iverksette. Slike tildelinger må det fremdeles være mulig for politikere å foreta uten at en må sette i gang en omfattende søknads- eller anbudsprosess i forkant. Men det er viktig at en vurderer nøye om en habil og at beløpet ikke er for høyt. Tildelingen må også bli lagt ut til offentlig innsyn og de som vedtar selve budsjettet som Stortinget må informeres om slike tildelinger. Ved å ha en offentlig debatt om retningslinjene før de blir vedtatt vil alle kunne vite hvilke regler politikere har å forholde seg til og en slipper den usikkerheten som råder i dag, avslutter Hagen.

Annonse
Annonse