Annonse
team_jobber_m__.jpg

Passe gode venner

Det er rådgiveren Rasmus Ankersen som tar for seg dette temaet i et innlegg hos business.dk, og han viser til den amerikanske forskeren Brian Uzzi.

Uzzi og forskerteamet hans analyserte sammensetningen av i alt 2000 Broadway-team som hadde jobbet med musicaler i perioden 1877 til 1990. Funnene viste at oppsetningene som hadde gjort størst suksess var kjennetegnet av en spesiell miks av erfarne folk som kjente hverandre og hadde jobbet sammen i mange år, kombinert med nye folk som de aldre hadde jobbet sammen med før.

Var det for mange mennesker i teamet som kjente hverandre godt, så det imidlertid ut til at nivået på produksjonen falt vesentlig. Det samme skjedde hvis ingen kjente hverandre.

Ankersen mener det er en lederoppgave å jobbe fram den rette sosiale friksjonen i en gruppe. Noen ganger er oppgaven å bringe folk tettere sammen. Andre ganger å rive folk litt fra hverandre gjennom å friske opp teamet, for eksempel med nye folk eller arbeidsmåter.

Annonse
Annonse