Annonse
barnehage_med_e.jpg
Bare i barnehagene tjener kvinnelige og mannlige ledere det samme.

Store lønnsforskjeller

En undersøkelse Lederne har gjort blant 2745 ledere i lederstillinger på ulike nivåer fra hele landet viser at det har skjedd lite i utviklingen i likelønn de siste årene. I snitt får en kvinnelig sjef bare 86 kroner per hundrelapp en mann i samme stilling tjener, dette hvis man ser bort fra olje- og gassektoren, hvor forskjellen er enda større.

Kun i én sektor - barnehagene - rapporteres det om lik lønn mellom kvinnelige og mannlige ledere. Lederne er en organisasjon som organiserer totalt 16 000 ledere og teknisk og merkantilt ansatte. Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne, skriver i en pressemelding at barnehagene bør bli et forbilde for de øvrige bransjene.

I snitt tjente de som deltok i denne undersøkelsen 582 900 kroner, viser undersøkelsen, men det er relativt stor variasjon i lønnsnivået.

Stillingsnivåene i undersøkelsen spenner fra butikksjefer og konsulenter til personalsjefer, driftssjefer, prosjektledere og operative ledere. Lønnen varierer med blant annet bransje, stillingsnivå, bedriftsstørrelse og geografiske forhold. Høyere utdanning har på sin side mindre å si.

Olje- og gass bransjen, som i undersøkelsen står for rundt en fjerdedel av svarene, er den bransjen hvor lønnsnivået er høyest.

Annonse
Annonse