Annonse
team_jobber_m__.jpg

Ta viljestyrketesten

Tom Karp, førsteamanuensis i ledelse ved Markedshøyskolen, har utarbeidet en test for egenevaluering av viljestyrke. Testen består av 28 korte påstander du skal ta stilling til så ærlig du kan, og inngår i et pågående forskningsprosjekt i regi av Markedshøyskolen.

Etter å ha gjennomført testen, får du en poengscore, som viser deg hvordan du ligger an i forhold til den maksimale poengsummen på 100 poeng.

Forskningsprosjekt
Enkelte forskere hevder at ved siden av intelligens, er det viljestyrke som har mest å si for menneskers livskvalitet og positive utvikling. Ukeavisen Ledelse skrev i forrige uke om den amerikanske sosialpsykologen Roy F. Baumeister som sammenligner viljestyrke med en muskel som kan trenes.

Tom Karp fortalte i samme artikkel at da han i forbindelse med et annet prosjekt intervjuet 50 norske ledere om å ta lederskap, snakket mange av dem direkte eller indirekte om viljestyrke. Karp mener at samtalene han har hatt med ledere og psykologers funn rundt viljestyrke indikerer at viljestyrke er et sterkt bidrag til hvorvidt en leder evner å ta lederskap eller ikke. Han tror også at viljestyrke kan trenes.

Tom Karp har nå satt i gang et forskningsprosjekt om viljestyrke. Hensikten er å gå disse hypotesene nærmere etter i sømmene.

Er ledere ekstra viljesterke?
– Er det slik at mennesker i krevende, prestasjonstunge yrker har større viljestyrke enn andre? Det blir spennende å se hvorvidt svarene folk gir i testen kan gi noen indikasjoner om hvorvidt noen grupper har større viljestyrke enn andre, sier Karp.

I tillegg til viljestyrketesten, vil forskningsprosjektet om viljestyrke bestå av intervjuer med ledere samt et prosjekt for trening av viljestyrke. I treningsprosjektet skal en gruppe studenter i løpet av tre-fire måneder få i oppgave å gjøre en del ting de ikke har lyst til å gjøre. Ved hjelp av intervjuer og tester er målet å se om viljestyrken er blitt styrket i løpet av disse ukene.

– Er det mulig å trene viljestyrke? Jeg tror det, og så får vi se om dette prosjektet kan gi noen flere indikasjoner.


Her tar du testen.

Passord: viljestyrke
Undersøkelsen er anonym.

 

Finn din score
Når du tar viljestyrketesten, oppnår du en score på en skala fra 0 til 100. Tom Karp, som har utarbeidet testen, har som mål å samle inn data som kan si noe om hvor på skalaen ulike grupper, herunder ledere, befinner seg. Inntil disse dataene foreligger, mener han at følgende inndeling gir en pekepinn om hvordan du ligger an:

Under 50: lite viljestyrke.
Viljestyrke kan utvikles, og her er det noe å hente hvis du er motivert for det.

50 - 70: gjennomsnittlig viljestyrke.
Du har viljestyrke omtrent som resten av befolkningen. Dog kan din viljestyrke utvikles noe, hvis du er bevisst på det.

70 - 90: høy viljestyrke.
Du er viljesterk og kan kanskje tenke gjennom om du virkelig tar den i bruk når du trenger det.

Over 90: Meget høy viljestyrke.
Du har ekstremt mye viljestyrke og antageligvis et veldig bevist forhold til din viljestyrke og når du bruker denne.Annonse
Annonse