Annonse

UD undersøkte ikke korrupsjonssak i Afghanistan

Tromsø Mineskadesenter (EMC) drev i sju år opplæring av helsepersonell i Afghanistan, og en del av opplæringen dreide seg om å berge livet til bombeofre.

Men i 2009 ble prosjektet lagt ned. En av grunnene var den massive korrupsjonen i Afghanistan, skriver Bergens Tidende.

Alvorlig

Sluttrapporten som ble sendt UD i april i år, tar for seg en konkret sak der FN-tjenestemenn hadde krevd penger. Men selv om både Norge og UD har nulltoleranse for korrupsjon, og slike saker skal meldes inn, valgte likevel UDs seksjon for humanitære spørsmål ikke å gå videre med saken, skriver avisen.

– UD må ta en slik sak opp med FN, og så må FN granske. Et slikt forsøk på korrupsjon er så alvorlig at det ikke kan få passere, sier korrupsjonsforsker Tina Søreide ved Christian Michelsens institutt og Universitetet i Bergen.

I UD skylder man på at det tok lang tid før saken ble kjent. Kommunikasjonsrådgiver Svein Atle Michelsen i UD skriver i en e-post til avisen at dersom «påstandene om uregelmessigheter hadde blitt oversendt departementet tidligere, ville Sentral kontrollenhet blitt bedt om å undersøke saken».

– Blank løgn

Sentral kontrollenhet ble opprettet i 2007 for å håndtere og granske saker der det er mistanke om misbruk av midler i utenrikstjenesten. I UDs retningslinjer står det ingenting om at saker som er tre år gamle, ikke må meldes inn.

– Saker som omhandler korrupsjon eller forsøk på korrupsjon, skal rapporteres, selv om de ikke er ferske. Vi har hatt saker som er eldre enn tre år, sier seniorrådgiver Arne Bjørnestad ved Sentral kontrollenhet.

Han sier at ettersom man praktiserer nulltoleranse for korrupsjon, er selv det minste beløp nok til at man iverksetter gransking.

Kirurg Hans Husum er provosert og sier rett ut at det ikke er sant at det gikk tre år før UD ble varslet.

– Det er blank løgn. Vi tok opp dette med UD i en rekke møter, lenge før sluttrapporten ble sendt inn, sier han. (©NTB)

Annonse
Annonse