Annonse
206101_.jpg
Her viser Styrer Tone Jensen i Tongjordet Barnehage verket «kikhullet» av kunstneren Trude Westby Nordmark. Et verk som riktignok først kommer til sin fulle rett i mørket.

Varemerket

Tongjordet Barnehage i Gjøvik ble bygget i 2008. Det ble satt av penger til utsmykking slik det alltid blir i offentlige nybygg, men i tillegg søkte barnehagen KORO (Kunst i offentlige rom) for mer tilskudd. Og det fikk de.

– Det var jo flott å få mer tilskudd, forteller Jensen.

Ønskeliste

Kunstverket er laget i glass, hvor det er trykket på en krusedull på baksiden. Det er ledlys rundt kanten som skifter farge.

Barnehagen fikk gjennom KORO hjelp av en kunstkonsulent og sammen utarbeidet de en «ønskeliste» i stikkordsform og begynte samarbeidet med kunstneren Trude Westby Nordmark. Stikkordene var

  • bevegelse
  • utfordrende
  • overraskende
  • mulighet for utforskning
  • fremtidsrettet teknologi

– Vi ønsket at kunsten skulle være til glede for ungene. Nytenkende og utfordrende. Vi er jo en barnehage som har vekt på det kreative og kunstneriske, sier hun.

Dessuten ønsket de at utsmykkingen skulle være utendørs.

– Gjennom prosessen ble vi enige om at lyset skulle være i fokus. Dessuten kom vi som nevnt med ønsker i stikkordsform. Men ut over det viste vi ikke hva vi fikk.

– Du nevnte jo at barna skulle ha glede av verket, men hva med dere voksne?

– Det er jo deilig å få jobbe et sted der man kan nyte kunst. Alle vi som jobber her har blitt veldig glad i verket. Det er ikke bare kunst, det fungerer også som vårt varemerke, avslutter hun.

Kunstneren selv beskriver kunstverket slik:

– Arbeidet er et kikkhull inn i en annen verden. I veggen kommer det frem et insekt, et dyr, en krusedull e.l. helt avhengig av hvem som ser. Det skiftende lyset inne i kikkhullet gjør at arbeidet endrer seg etter lysforholdene og været. Ved høylys ser man av og til nesten bare speilbilde av naturen rundt, og med en gang solen flytter seg ser man krusedullene igjen.

– Krusedullene er et resultat av at samarbeid med barnehagen. Barna har tegnet kruseduller til meg og jeg har valgt en som jeg har bearbeidet og doblet.

Annonse
Annonse