Annonse
dame_roper_rope.jpg
Gode endringsledere sørger for å kommunisere endringsbehovet.

10 prinsipper for endringsledelse

Skal man lykkes med de store endringsprosessene, må man også ha en forståelse av den menneskelige siden av endringsledelse. Herunder selskapets kultur, verdier, mennesker og adferd. Det fastslår konsulentselskapet Booz&co.

Konsulentene understreker at det ikke finnes én metode som passer til alle selskaper, men minner om at det finnes mange verktøy som kan brukes i ulike situasjoner. Noen av disse verktøyene er beskrevet i artikkelen 10 prinsipper for endringsledelse. Her er kortversjonen:

1. Jobb systematisk med de menneskelige sidene av endringen
Store endringer medfører at arbeidsoppgaver og stillinger endres. Noen vil reagere med usikkerhet og motstand.

2. Start på toppen
De ansattes blikk vil se til toppsjefen og lederteamet for å hente styrke, støtte og retning. Lederne må være de første til ta innover seg og fronte endringene.

3. Involver alle lag i organisasjonen
Identifiser ledere på alle nivåer i organisasjonen og fordel ansvar for design og gjennomføring. Gi opplæring, forsøk å motivere dem til å støtte visjonen.

4. Ha orden på det formelle
Folk vil spørre som endring er nødvendig og om retningen er riktig. Ha en formell forklaring på endringen, beskriv virkeligheten. Ha en skriftlig visjon. Beskriv fremtidige mål og hva som skal til for å nå dit.

5. Skap eierskap
Ledere i store endringsprogrammer må prestere på høyt nivå og være inspiratorer som får en kritisk masse til å gå for endringen. Eierskap skapes ofte gjennom å involvere folk i å identifisere problemer og løsninger.

6. Kommuniser budskapet
Endringsledere gjør ofte den feilen at de tror at andre forstår situasjonen, føler endringsbehovet og ser den nye retningen like klart som de selv gjør. Gode endringsledere snakker jevnlig om endringsbehovet og veien videre.

7. Vurder det kulturelle landskapet
Mange selskaper ser nærmere på kultur og adferd i de ulike delene av selskapet for sent, eller lar være å gjøre det. En tidlig vurdering kan bringe problemer til overflaten, identifisere konflikter og definere faktorer som påvirke lederskap og motstand. Dette handler om kjerneverdier, adferd etc.

8. Jobb eksplisitt med kultur
Når man har fått en forståelse av kulturen, bør kunnskapen innarbeides i alle andre deler av endringsprogrammet. Hva vil fungere best i denne kulturen? Det være seg måter å gjøre business på, belønningssystemer etc.

9. Vær forberedt på det uventede
Ingen endringsprogrammer går helt etter planen. Gode endringsledere evner å tilpasse seg.

10. Snakk til den enkelte
Endring er et organisasjonsspørsmål, men også et viktig spørsmål for hver enkelt. Den enkelte har behov for å vite hvordan jobben deres vil endre seg og hva som forventes av dem under og etter endringen.

Annonse
Annonse