Annonse
sjekkliste_as_s.jpg
Hvis du tenker at arbeidslistener uoverkommelig lang, er løsningen å prioritere hardt.

3 ferdigheter for fremgang

Det hevder CNN/Fortune i en av sine artikler om veien til suksess. I artikkelen beskriver de flere ferdigheter. Dette er tre av dem:

  • Kommunikasjon
    Du kan ha de beste ideene i hele bedriften, men det er det ingen som vet hvis du ikke makter å fortelle om dem på en klar og profesjonell måte. Følg med på kolleger og ledere som er flinke til å kommunisere og plukk opp noen teknikker, råder Fortune. Forbered deg godt til møter og telefonsamtaler. Når samtalen kommer, kan du imidlertid ikke bare være opptatt av det du selv skal si. For å kommunisere effektivt må du også lytte og stille spørsmål.
  • Perspektiv
    I enhver relasjon er det sentralt å være oppmerksom på den andre personens mål, interesser og tanker. En ledertittel er ikke nok for å få innflytelse. Du må skape eller finne felles hensikter og mål, og skape driv fram mot målet. Den enkleste måten å finne ut av andres perspektiver på, er å spørre. Og deretter lytte nøye til svaret.
  • Styring av egen tid
    Se på arbeidslisten din. Hvor mye må du jobbe for å komme til bunnen av listen? Hvis tenker at arbeidsmengden er uoverkommelig stor, er du ikke alene. Løsningen er å prioritere hardt og styre din egen energi. Sier du ja til absolutt alt, risikerer du å brenne deg ut.
Annonse
Annonse