Annonse
Foto: Mauricio Jordan De Souza Coelho | Dreamstime.com

5 faktorer påvirker gruppers kollektive evne

Fremgangsrike grupper kjennetegnes i stedet av at de har komplekse bilder av oppdraget sitt og av at deltagerne nettverker og viser omsorg for hverandre, skriver Stockholm School of Economics på sine hjemmesider.

I avhandlingen «Kollektiv förmåga. En avhandling om grupper och kunskapsintegration» om har Philip Runsten ved Handelshögskolan i Stockholm studert hva som gjør kunnskapsintensive arbeidsgrupper effektive.

Han viser til at fremgangsrike grupper forholder seg til en mengde ulike hensikter, mål og aspekter av oppgaven samtidig. Det fører til diskusjoner om avveininger, motsetninger og paradokser, men effekten blir ifølge Runsten at bildet av gruppen og oppgaven holdes levende. Gruppen og oppgaven blir noe som alle forholder seg til, men også noe som stadig utvikles.  

Magasinet Personal och Ledarskap omtaler i en artikkel de fem faktorene Runsten og kollegene fant at var avgjørende for kollektivets evner:

Oppgaveevne
Gruppens evne til å oversette oppgave og mål på en måte som gjør at alle gruppemedlemmer kan forstå og relatere seg til dem.

Relasjonsevne
Gruppens evne til å skape et positivt og trygt arbeidsklima der medlemmene våger å ta risiko, stille ”dumme spørsmål”, ha avvikende meninger og be om hjelp.

Refleksjonsevne
Gruppens evne til å utvikle kunnskap om sin felles oppgave og arbeide gjennom refleksjon. Dette handler også om gruppens villighet og evne til å lære gjennom å forsterke og bytte tilbakemeldinger.

Leveranseevne
Gruppens evne til å fordele arbeidet mellom ulike roller som er tydelige for medlemmene, samt evnen til å koordinere arbeidet gjennom strukturerte og effektive møter.

Integrasjonsevne
Gruppens evne til å agere som en gruppe med omsorg og oppmerksomhet overfor hverandre og oppgaven. Det som kalles lagånd.

Annonse
Annonse