Annonse
linkedin_global.jpg
LinkedIn har gjennomført en global undersøkelse om trender innen rekruttering.

5 rekrutteringstrender

LinkedIn, som er et stort sosialt medium og nettverk innenfor feltet jobb og karriere, har gjort en undersøkelse blant 3300 ledere i 19 land. Resultatene viser blant annet at en økning i bruken av sosiale nettverk i rekruttering. Et overveldende flertall av lederne, 92 prosent, forteller dessuten at de forventer at rekruttering fra egne rekker vil øke eller holde samme nivå som før. Dette skriver nettsiden Global Talent Strategy.

Undersøkelsen «The 5 Game-Changers in the Global Recruiting Landscape» avdekker i alt fem rekrutteringstrender:

  1. Flere bruker sosiale nettverk som rekrutteringskanal. Sammenlignet med for to år siden, er det 17 prosent flere som finner nye talenter på via profesjonelle, sosiale nettverk. Ingen andre rekrutteringskanaler har hatt like stor vekst i perioden.
  2. Det er ikke bare varer og tjenester som er merkevarer, også arbeidsplasser er merkevarer i sitt marked. Det vil si arbeidsmarkedet. 82 prosent av deltagerne i undersøkelsen mener at arbeidsplassens merkevareposisjon har betydning for å få tak i de beste talentene.
  3. Bruk av data i rekrutteringsprosessen er mest utbredt i India og Sørøst-Asia, hvor henholdsvis 52 prosent og 37 prosent sier de bruker metoden for å få en mer effektiv rekrutteringsprosess. På verdensbasis er snittet 23 prosent.
  4. Interne kandidater har sterke kort på hånden i rekrutteringsprosesser. Hele 92 prosent av lederne i undersøkelsen forventer at rekruttering fra egne rekker vil holde seg på samme nivå som nå eller øke.
  5. Bare 13 prosent av selskapene har foretatt investeringer med tanke på å gjøre rekrutteringsprosessen mer tilpasset mobiltelefoner.

Se en SlideShare-presentasjon av undersøkelsen her (OBS! Det kreves at du oppgir noen data om deg selv for å få se siste halvdel):

Annonse
Annonse