Annonse
En selvledende medarbeider plasserer seg selv i best mulig posisjon i organisasjonen.

9 kjennetegn ved strategisk selvledelse

Selvledelse handler ikke om at enkeltmedarbeidere skal finne ut hvem de er, hva de kan og hvilke styrker og svakheter de har. Selvledelse handler om å lede seg selv i henhold til arbeid og organisasjonens verdiskaping. Det hevder Anders Raasrup Kristensen og Michael Pedersen, som begge er adjunkter ved Institut for Ledelse, Politik og Filosofi ved Copenhagen Business School.

De to har skrevet boken «Strategisk selvledelse. Ledelse mellom frihed og forretning» og skriver her at det kan være et problem at medarbeidere legger ned mye innsats og jobber jevnt og trutt hvis de gjør de gale tingene. Boken de har skrevet tar, i motsetning til en del andre,  ikke utgangspunkt i medarbeiderens personlige interesser, håp og ambisjoner, men i den felles forpliktelsen som ligger i det å jobbe for en felles sak.

I boken går de igjennom ni punkter som de mener beskriver medarbeideres evne til selvledelse.

Dette er overskriftene:

 • Er selvstendig
  Medarbeideren har selvkontroll og selvdisiplin. Han trenger ikke en leder til å motivere seg eller si hva han skal gjøre.
 • Kan lede ubalanse
  Medarbeideren skal håndtere mange ulike forhold som aldri kommer i balanse, herunder forholdet mellom krav og ressurser, arbeidsliv og familieliv.
 • Kan evaluere seg selv
  Medarbeideren skal kjenne og kunne utvikle de standarder han evaluerer sine egne resultater opp mot.
 • Kan utforske sitt talent
  Medarbeideren skal lede sitt talent på en måte som gjør at han kan sette riktig retning for hva som skal drive hans resultater og verdiskaping i fremtiden.
 • Plasserer seg riktig i organisasjonen
  Han skal kunne plassere seg selv i organisasjonen på en måte som gjør at han skaper best mulig resultater for virksomheten og seg selv.
 • Skal ha fokus på forretningen
  Medarbeideren skal vite hva interessentene vil ha og hva de ikke vil ha.
 • Tør å lede
  Medarbeidere tør å utfordre ledelsen og strategien når han opplever at det han kan tilby er nødvendig for at virksomheten skal lykkes.
 • Er i forkant
  Han skal være i stand til å tolke situasjoner og omsette dem til konkret handling.
 • Er mottagelig for ledelse
  Selvledende medarbeidere leder hverandre. Medarbeideren skal være i stand til å motta ledelse fra de andre på en positiv og produktiv måte til beste for virksomheten og det faglige fellesskapet.
Annonse
Annonse