Annonse

Arbeidstakerorganisasjon satser på ledelse

Arbeidstakerorganisasjonen Delta har i sterkere grad enn mange andre organisasjoner fokusert på ledelse over tid, ifølge forbundsleder Erik Kollerud.

– Vi prioriterer ledelse i vårt arbeidsprogram fordi vi mener det er viktig i forhold til å mobilisere all arbeidskraft, oppnå bedre resultater gjennom at alle blir sett og brukt, sier han til Ukeavisen Ledelse.

Kollerud forteller at organisasjonen, som er en del av YS, har sterke formuleringer på dette i sitt arbeidsprogram.

Der står det blant annet: «Den viktigste nøkkelen til å løse arbeidskraftutfordringene ligger i den nordiske samarbeidsmodellen, både nasjonalt, sektor- og virksomhetsnivå. Den må imidlertid videreutviklinge med vekt på kommunikasjon og samspill, mellom ledelse og medarbeidere – både direkte og representativt.»

I tillegg fokusere Delta på at organisasjonen skal "fremme aktivt medarbeiderskap/lederskap som grunnleggende modell i offentlig sektor".

Organisajonen vil også vektlegge kunnskapsledelse, som innebærer verdsetting og aktiv bruk av den enkeltes kompetanse. I tillegg ønsker Delta å utvikle sine fagtilbud til ledere.

Tosidig modell

Erik Kollerud, sier at organisasjonen også har utviklet en egen ledelsesmodell, som både er basert på demokratisk ledelse og kunnskapsledelse.

– For oss er det viktig både med kollektiv medbestemmelse og et aktivt medarbeiderskap i en demokratisk ledelsesmodell. God ledelse er viktig for våre arbeidstakere, slik at de blir best mulig og får en bedre arbeidshverdag. I tillegg er fokuset på ledelse viktig for å løse utfordringer knyttet til mangel på arbeidskraft innen våre områder, sier han.

Jobb- og karrieretelefon

Delta realiserer nå dette arbeidet i praksis.

– Delta har som landets første arbeidstagerorganisasjon opprettet Delta direkte, som er en servicetjeneste, tilgjengelig fra kl. 08.00-20.00 mandag-fredag, tlf. 02125 for medlemmer, og hvor man kan få svar på alle slags spørsmål, uavhengig om det er tariff-, arbeidslivs- eller samfunnspolitisk relatert, juridisk og økonomisk veiledning. I forlengelsen av Delta direkte-tilbudet, som er en stor suksess med tusenvis av henvendelser hver måned, har vi nå satt fokus på jobb og karriere. I relasjon til ledelsesfokuset er dette innovativt og grensesprengende til en fagorganisasjon å være, hevder forbundslederen.

Annonse
Annonse