Annonse
1332_brettet_va.jpg

– Banker uten budsjett mest lønnsomme

– Det oppsiktsvekkende i denne studien er at banker som i stor grad benytter budsjetterer klart mindre lønnsomme enn banker som ikke bruker budsjett eller som bruker budsjettet i mindre grad. Analysene våre viser at funnet er signifikant, det vil si at det er lite sannsynlig at funnene skyldes tilfeldigheter, sier Trond Bjørnenak, professor ved Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap ved Norges Handelshøyskole (NHH).

81 av Norges 118 største banker har deltatt i studien som Bjørnenak har vært ansvarlig for. 72 av de 81 bankene brukte budsjetter. 9 av bankene hadde valgt bort budsjettene til fordel for andre styringsverktøy. For de 72 bankene som benytter budsjetter varier graden av bruk betydelig.

Når Bjørnenak ser på bankenes økonomi over fem regnskapsår, finner han at banker uten budsjett kommer ut med høyere egenkapitalrentabilitet og lavere kostnadsnivå (kostnader i prosent av inntekter) i samtlige av de fem årene.

Budsjett som hvilepute

– Hvorfor er banker som styrer uten budsjetter mest lønnsomme?

– Det ser ut til at de bankene som ikke bruker budsjett er mer opptatt av å sammenligne seg med andre. De sammenligner egne resultater og nøkkeltall med konkurrentenes. De sammenligner også prestasjonene til ulike avdelinger internt. De er opptatt av forbedring og lar seg korrigere av omgivelsene, ikke minst når det kommer til kostnadseffektivitet.

NHH-professoren viser til at det å måle dagens resultat opp mot en oppjustering av fjorårets resultat, som tradisjonelle budsjetter ofte gjør, kan fortelle en helt annen historie enn det en ekstern sammenligning gjør. Å ha en resultatforbedring som er 12 prosent over budsjett, kan isolert sett se helt strålende ut. Men hvis banken sammenligner seg med andre banker og finner ut at disse har hatt 20 prosent resultatøkning i samme periode, er det ingen grunn til å ha hvilepuls. Da gjelder det å finne ut hvorfor banken presterer dårligere enn de andre.

Studien viser at det aller viktigste for bankenes lønnsomhet, er kostnadseffektivitet.

– De aller fleste bankene i Norge prøver å skille seg ut og konkurrere på andre faktorer enn pris. Det som betyr mest for lønnsomheten, er imidlertid kostnadsnivået.

3 råd om budsjett og økonomistyring
Annonse

3 råd om budsjett og økonomistyring
Annonse