Annonse
h__nd_holder_hj.jpg

Bruker hjerneforskning i ledelse

Det sosiale er en nedarvet overlevelsesfaktor hos oss mennesker som grunnleggende sett handler om å befinne seg på utsiden eller innsiden av en gruppe. Marie Ryd, vitenskapsjournalist og tidligere forsker ved Karolinska Institutet, sier i et intervju i det svenske bladet prevent.se at sosiale faktorer kan lede til stress, og at dette mange ganger er et større problem rundt om på arbeidsplassene enn arbeidsbelastning.

Ryd jobber med ledelse og arbeidsliv i bedriften og bruker en modell som kalles SCARF-modellen. Modellen viser til fem sosiale kvaliteter som er viktige for oss mennesker og kan sette hjernen i trussel- eller belønningsmodus. De fem kvalitetene er:

  • Status
  • Forutsigbarhet
  • Selvstendighet
  • Relasjoner
  • Rettferdighet

Hvis en leder eksempelvis krenker medarbeidere eller detaljstyrer, kan det bidra til at ansatte opplever det som en trussel mot status og selvstendighet. Hvis man som leder imidlertid oppmuntrer medarbeiderne slik at de kjenner seg trygge, har sosial status, ansvar, gode relasjoner og rettferdighet på arbeidsplassen, reagerer hjernen positivt. Det oppleves som en belønning, noe som igjen kan påvirker motivasjonen.

Annonse
Annonse