Annonse
De faglige advarslene mot fusjonen av Oslo universitetssykehus har slått til, mener Jan Vincent Johannessen. Foto: Bjoertvedt (CC BY-SA 3.0)

– Byråkratiet svekker kampen mot kreft

Det skriver Klassekampen.

Johannessen er bekymret for utviklingen av kreftbehandling ved det fusjonerte Oslo universitetssykehus, der spesialsykehuset Radiumhospitalet inngår.

- Målene for kreftbehandling blir forsinket eller forhindret på grunn av byråkratiske strukturer. Sykehusfusjonen i Oslo har ført til en faglig utvanning, blant annet av den avanserte kreftmedisinen. Oslo universitetssykehus fungerer dysfunksjonelt, sier Jan Vincent Johannessen til avisen.

Han mener at de faglige advarslene mot fusjonen til Oslo universitetssykehus har slått til, og at OUS er altfor stort og uoversiktlig.

- Det har en ulogisk, uforståelig og dysfunksjonell klinikkstruktur. Modellen kan se besnærende ut på et skrivebord, men den har ikke tålt møtet med virkeligheten. OUS-samlingen ble av mange på sykehusene ikke oppfattet som en fusjon, men som et kupp, sier han til Klassekampen.

Han mener det er problematisk med tverrgående klinikker i de ulike sykehusene i OUS, der forskjellige sykdomsgrupper blir samlet i kategorier.

- Det er for eksempel en mor- og barneklinikk som har ansvar for kreftformene i underlivet, fødsler, barnesykdommer og kvinnesykdommer. Det er ikke en rasjonell samling, fordi man sprer seg for mye. Det går ut over en nødvendig spesialisering, sier Johannessen.

Annonse
Annonse