Annonse
1315_brettet_va.jpg

Damenes domene

Papirutgaven av Ukeavisen Ledelse inneholder mye godt stoff som ikke blir lagt ut her på nettsidene.

Klikk her for å bestille tre-måneders prøveabonnement for kr 299!

 

 

 

 

 

Denne uken kan du blant annet lese følgende saker:

Ledelse

Kvinnene ­styrer organisasjonene

Stadig flere kvinner blir toppledere. De foretrekker virksomheter med mening – som er viktige utover egen lommebok.

Det er kvinnelige toppsjefer i 9 av de 12 største humanitære organisasjonene, og i alle de store arbeidsgiverorganisasjonene. Kvinner markerer seg også innen politikk og i kultursektoren.

Men fortsatt er toppledelsen i de største private bedriftene en mannsbastion.

Lederspeilet:

Det må en krise til

Anne–Kari Bratten, ny toppleder for arbeidsgiverne i Spekter, startet sjefsjobben med et seminar om krise og ledelse. Selv lærte hun mye om ledere og ledelse etter Åsta–ulykken.

Lederverktøy:

Let etter kandidatens virkelige motivasjon

En jobbsøkers opptreden under et intervju stemmer ikke alltid overens med kandidatens virkelige adferd. Psykolog og lederrådgiver Jon Lund Hansen gir råd om hvordan du finner kandidatens virkelige motivasjon.

Spør om forretningsjuss:

Lær deg reglene om foreldelse

Ikke gå rundt i den tro at krav ikke foreldes fordi det er reklamert eller fordi den annen part har sagt seg villig til å se på saken. At kravet er foreldet kommer ofte som en overraskelse på kreditor. Foreldelsesfristen avbrytes bare ved uttrykkelig erkjennelse av kravet eller ved rettslige skritt (forliksklage eller stevning). Har du deg selv å takke for at du ikke sørget for å avbryte fristen? Hva vil det si at et krav foreldes og hvilke regler gjelder?

Advokatene i Føyen Advokatfirma DA svarer.

Spør om arbeidsrett:

Advokatene i Storeng, Beck & Due Lund svarer på innsendte spørsmål:

  • Vikariat: Hvor lenge kan man, juridisk sett, gå i vikariater før arbeidsgiver bør tilby fast jobb?
  • Ferie: Når trer den 6. ferieuken etter fylte 60 år inn?
  • Egenmelding: Hva kan arbeidsgiver kreve ved egenmelding?

Agenda

Nanoteknologi gir nytt håp for treforedling

Store muligheter fra ny grønn revolusjon. Nanocellulose kan bidra til å løse miljøproblemer og skape ny industri i Norge. Det norske forskningsmiljøet er helt i verdenstoppen internasjonalt, og flere prosjekter er allerede industrielt lønnsomme. Men nå kastes barnet ut med badevannet. Forskningen på nanocellulose er nemlig avhengig av private midler fra treforedlingsindustrien som trappes ned i stort tempo.

Kina vil ha arktisk hovedrolle

Ved å definere Nordområdene som et globalt anliggende, legitimer kineserne kravet om innflytelse i nord. Arktis er et område der Kina kan eksponere sine stormaktsambisjoner, viser ny rapport om Kinas rolle i Nordområdene. Kina og andre land i sørøst-Asia ser på Arktis som en ny maktarena.

Sjefen trenger flere folk

Mangel på arbeidskraft er allerede et problem i Norge. Etter hvert som vi blir flere eldre og færre yngre, kan problemet vokse. En fersk undersøkelse fra Spekter viser at rekruttering er norske lederes største utfordring. Rapporter fra både FAFO og Civita poengterer at hvor mange som jobber er avgjørende for velferdsstatens fremtid.

Synspunkt

Ukeforum:

Klart for arbeidsglede – for enda flere?

I Hovedorganisasjonen Virke har vi nylig gjennomført en kampanje kalt ”Arbeidsglede smitter”. I kampanjen har vi ønsket å snakke frem arbeidslivet. Våre undersøkelser viser at ni av ti arbeidstakere rapporterer å ha arbeidsglede, og gleder seg til å gå på jobb hver mandag. Regjeringens syn på arbeidslivet gir et helt annet inntrykk. De gir et urimelig bilde av et arbeidsliv preget av sosial dumping, ulykker og utstøting. I Virke vet vi at dette ikke er riktig. Vi håper derfor kampanjen har bidratt til å nyansere bildet av arbeidslivet, skriver Virkes administrerende direktør Vibeke Hammer Madsen.

Annonse
Annonse