Annonse
team_krangler_a.jpg
Team som krangler finner ofte bedre løsninger enn de som alltid er enige.

Dårlig humør og krangling har sine positive sider

Dårlig humør og krangling høres verken spesielt trivelig eller kreativt ut, men denne typer brytninger kan føre med seg noen positive resultater, skal man tro David Burkus, professor i ledelse ved Oral Roberts University i Oklahoma.

et inlegg hos Alister&Paine skriver han at ledere stadig kom til ham og klaget over ansatte som drev med produktutvikling var uenige og lite samkjørte. Det lederne ønsket seg, var enighet i rekkene. Argumentet var at da ville de få gjort så mye mer. David Burkus hørte på klagene, men ga som regel et råd lederne neppe hadde forventet: Kanskje medarbeiderne bør krangle mer? Kanskje det er en god ting at de ikke går i takt?

Positiv krangling

Burkus viser til studier som peker i retning av at konflikt fører til at team forbedrer kvaliteten på resultatene. «Når alle alltid er enige, når vi alltid går i takt, kan det være fordi ingen har en bedre idé eller fordi de som har bedre ideer holder dem for seg selv – for samhørighetens skyld», skriver Burkus.

Professoren nevner en studie av idédugnader som ble brukt for å løse et trafikkproblem som eksempel. I studien fant forskerne at team som kranglet om ideene underveis fant flere løsninger av høyere kvalitet enn teamene som ikke kranglet.

Å krangle for kranglingens skyld er imidlertid ikke fruktbart, understreker professoren. For at friske debatter skal få et team videre, må uenigheten handle om oppgaven og resultater, ikke personer.

Dårlig humør

Burkus er imidlertid opptatt av flere av de mindre hyggelige sidene av tilværelsen. Professoren har i et annet intervju, hos 99U, vist til at idédugnader kan være mest effektive når man i utgangspunktet er i dårlig humør. Han viser her til en studie som ble publisert i Academy of Management Journal i 2012. I denne studien ble folk bedt om å notere ned sinnstemningene sine i en dagbok. Rapportene viste at de mest produktive dagene startet med negative følelser og endte opp med positive følelser.

Burkus mener at en mulig forklaring er at folk bruker energien fra negative følelser til å holde fokus på spesielle oppgaver og prosjekter. Kanskje er man mer konsentrert, kanskje graver man dypere og kanskje finner man dermed også bedre løsninger.

Annonse
Annonse