Annonse
Foto: Wavebreakmedia Ltd | Dreamstime.com

– Flere får karakterer på jobben

Organisasjonen Lederne mener å se at karaktersetting er på rask fremmarsj i norske bedrifter. Bakgrunnen for påstanden er samtaler i fokusgrupper og intervjuer som er blitt gjort med rundt tillitsvalgte i tilknytning til undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometer.

– Medlemmene rapporterer om at måle- og kontrollsystemer er blitt et mer utbredt HR-verktøy, sier Stein Stugu, rådgiver i De Facto, som har gjennomført undersøkelsen og intervjuene for Lederne.

I undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometer oppgir 3 av 10 mellomledere at de vurderes etter karaktersystemer på jobben, forteller Stugu.

Organisasjonen Lederne er kritisk til utviklingen.

– Maktmiddel

– Vanlige målesystemer etter hvor mye avdelingen din produserer, er ikke et problem. Men når abstrakte verdier blir brukt som grunnlag for å gi ansatte straff eller belønning, brukes verdiene som et maktmiddel, sier forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne i en pressemelding.

Han sier det er eksempler på folk som blir satt ned i stilling på bakgrunn av evalueringer de verken har kontroll over eller mulighet for å diskutere.

Usikkerhet

De fleste av medlemmene i organisasjonen Lederne er mellomledere. Over halvparten av medlemmene som har karakterlignende systemer, oppgir i undersøkelsen at de ikke kjenner kriteriene for prestasjonsvurderingene.

– Stadig flere tillitsvalgte kontakter oss og er bekymret fordi innføring og bruk av evalueringsprosesser i stor grad er preget av hemmelighold. De er usikre på hva informasjonen som samles om ansatte brukes til, sier Brekke.

Kritiske

Av mellomlederne som har karaktersystemer, er det et klart mindretall, 17 prosent, som er helt enig i at vurderingskriteriene er objektive nok til at personlige relasjoner ikke får betydning.

– Flere medlemmer i Lederne som arbeider i store, norske bedrifter, er svært kritiske til at karakterer settes på grunnlag av skjønn. Mange av dem som er pålagt å gi karakterer, føler seg som angivere. Noen ligger våkne på natta og bekymrer seg, sier Stein Stugu, rådgiver i De Facto, som har utført undersøkelsen for Lederne.

Lederne og Stein Stugu stiller i pressemeldingen spørsmål ved lovligheten av systemer med karaktersetting ut fra bestemmelser i arbeidsmiljøloven og personopplysningsloven.

Virksomheter som bruker karakterer som styringsverktøy, skaper for øvrig individuelt prestasjonspress, mener Stein Stugu. Jan Olav Brekke mener at utviklingen er et brudd på samarbeidstradisjonen mellom arbeidstagere, arbeidsgivere og staten, som norsk arbeidsliv har vært tuftet på.

– Vi mener det er grunn til å rope varsko mot en bedriftskultur som er demotiverende, integritetskrenkende og underkuende, sier Jan Olav Brekke i Lederne.

Norsk Ledelsesbarometer

  • Lederne er en arbeidstagerorganisasjon for ledere samt teknisk og merkantilt ansatte i Norge.
  • Organisasjonen har bortimot 17 000 medlemmer i 1200 bedrifter. De fleste av medlemmene er mellomledere.
  • Norsk Ledelsesbarometer er Ledernes årlige medlemsundersøkelse.
  • 3026 av Ledernes medlemmer har i år svart på undersøkelsen. Det er en svarprosent på litt over 30 prosent.
Annonse

Norsk Ledelsesbarometer

  • Lederne er en arbeidstagerorganisasjon for ledere samt teknisk og merkantilt ansatte i Norge.
  • Organisasjonen har bortimot 17 000 medlemmer i 1200 bedrifter. De fleste av medlemmene er mellomledere.
  • Norsk Ledelsesbarometer er Ledernes årlige medlemsundersøkelse.
  • 3026 av Ledernes medlemmer har i år svart på undersøkelsen. Det er en svarprosent på litt over 30 prosent.
Annonse