Annonse
hissige_forhand.jpg
Konfliktløsning blir en viktig ferdighet for fremtidens ledere, mener konfliktforsker Randall Scott Petersen.

– Flere jobbkonflikter i fremtiden

Det er mange fordeler ved teamarbeid, men der mennesker skal samarbeide, er det også muligheter for konflikter. All den tid stadig flere oppgaver i arbeidslivet løses i grupper, kan vi derfor forvente et høyere konfliktnivå på arbeidsplassene i årene som kommer. Slik argumenterer konfliktforskeren Randall Scott Petersen overfor det danske nettmagasinet ledelseidag.dk.

Petersen er ikke negativ til mer teamarbeid. Han viser imidlertid til at forholdene i organisasjonene da vil endres. Konfliktnivået blir høyere og konfliktløsning blir en viktig ferdighet for fremtidens ledere.

– Ledere vil få en mer uttalt rolle som konfliktløsere og kompromisskapere i organisasjoner. Når konfliktmengden øker, får man som leder et langt større behov for å lære medarbeiderne å finne en felles løsning, uenighet til tross, sier Petersen til bladet.

Ifølge Petersen er det tre klassiske kilder til konflikter i organisasjoner:

  • Folk er uenige fordi de ikke har samme viten og informasjon.
  • Folk er uenige fordi de har forskjellige interesser.
  • Folk er uenige fordi de ikke har de samme verdiene.

Verdier er noe som ofte liger dypt i folk. Dermed er det også gjerne denne typen konflikter som er de vanskeligste å løse.

Annonse
Annonse