Annonse
tid_klokke_skjo.jpg

For lite tid – en barriere mot ledelse

Fire av ti ledere opplever at for lite tid er den klart største barrieren mot god ledelse. Det viser en undersøkelse gjort av den danske organisasjonen Lederne har gjort blant medlemmene sine.

Organisasjonen merket seg resultatet, gikk videre og stilte spørsmål ved hvorfor så mange ledere mener at de ikke har tid til å gjøre det de er ansatt for.

Ett svar kan selvfølgelig være at lederne selv er for dårlig til å planlegge og styre sitt eget arbeid, og dermed får for lite tid til ledelse. Men det finnes også noen andre mulig forklaringer. Når Lederne sammenholder svar på ulike spørsmål i undersøkelsen, finner de eksempelvis at «for lite tid til oppgavene mine» sammenfaller med tre andre svar:

  • Ikke tilstrekkelig mulighet til å delegere
  • For få medarbeidere
  • For mange forandringer

Organisasjonen Lederne har ingen fasit på tidsklemma, men skriver at en mulig forklaring på disse resultatene er at lederne ikke kan eller vil si fra seg oppgavene til medarbeidere som har mer enn nok å gjøre fra før.

Når det gjelder «for mange forandringer», så kommer dette utsagnet isolert sett på 12. plass. Dette mener Lederne er overraskende, den høye endringstakten i næringslivet tatt i betraktning. En mulig tolkning, mener de, er at mange forandringer i seg selv ikke en utfordring, men det er derimot omfanget av ledelsesressurser det forventes at man skal bruke i forandringene. Mange endringer blir etter denne tolkningen en tidsmessig utfordring, og ikke nødvendigvis et spørsmål om holdning eller aksept.

Annonse
Annonse