Annonse
250454_.jpg
Hvis du ikke har kontrakt, er det arbeidsmiljøloven som gjelder.

Gå på dagen?

Spørsmål: Jeg har vært ansatt i et selskap nå i 2 måneder. Jeg vet at jeg har krav på arbeidskontrakt, men dette er arbeidsgiver ikke villig til å gi meg. Jeg har derfor lyst til å slutte på dagen. Jeg mener jo at jeg har rett til å si opp jobben uten oppsigelsestid siden jeg ikke har noen kontrakt der oppsigelsestid er skrevet ned. Stemmer ikke det?

En som mangler arbeidskontrakt

Svar: Nei, det er nok ikke så enkelt som du tror. Når du ikke har en skriftlig arbeidskontrakt er det arbeidsmiljølovens oppsigelsesfrister du må forholde deg til. I ditt tilfelle vil oppsigelsestiden din være en måned løpende fra første dag i måneden etter din oppsigelse. Det er først der hvor arbeidsgiver vesentlig misligholder sine forpliktelser, f.eks. ved ikke å utbetale lønn (og der dette ikke beror på en glipp) at du kan gå på dagen. Vårt råd er likevel å være forsiktig med dette, da du ved ikke å stå tiden ut og hvor du ikke har rett til å gå på dagen, kan risikere å komme i erstatningsansvar overfor arbeidsgiver. I tillegg vil du mest sannsynlig heller ikke få innvilget dagpenger fra NAV dersom du hever arbeidskontrakten.

SBDL v/ Iuliana Pedersen

Annonse
Annonse