Annonse
240554_.jpg
Norske sykehus har god pasientsikkerhet, men Ahus sliter på dette området, skriver artikkelforfatteren. (Illustrasjonsfoto)

Gjennomsnittlige dødsfall og lidelser

I sitt svar sier han blant annet: «Vi har ikke noen dokumentasjon som tilsier at Ahus har noe lavere kvalitet enn andre sykehus, men selv de beste sykehus begår feil.»

Selvfølgelig vil pasienter dø eller få skader etter behandling på sykehus og normalt skyldes dette pasientens tilstand. Men noen ganger blir det gjort feilvurderinger i en kritisk og uoversiktlig situasjon. Dessuten handler det i enkelte tilfeller om menneskelig svikt eller utstyr som ikke fungerer. Alle sykehus jobber hardt med å lære av slike feil for å øke pasientsikkerheten. Og alt i alt har norske sykehus gode resultater.

Ahus burde med nytt sykehusbygg og moderne utstyr vært bedre enn de fleste i løpet av kort tid. Men sykehuset har foreløpig ikke lykkes med dette.

En hovedgrunn er at departementet og Helse Sør-Øst har gitt rammer og føringer som ikke har vært mulig å oppfylle. Dermed har det oppstått krevende situasjoner og pasientbehandlingen har blitt lidende. Denne situasjonen er noe helt annet enn det å forbedre den ordinære sykehusdriften.

Politiet etterforsker flere dødsfall og alvorlige skader og tilsynsmyndighetene følger nøye opp situasjonen ved Ahus. I tillegg har mediene i en lang periode gitt mange beskrivelser av dårlige pasientopplevelser og tilfeller av dødsfall, og allmennheten er bekymret.

Statsministeren prøver å berolige folk med at Ahus ikke har noe lavere kvalitet enn andre sykehus, men det er en dårlig trøst når sykehuset burde være blant de beste. Statistikk er en dårlig forklaring for de som blir rammet, og spesielt for de pasientene som opplever at deres tilfelle er en direkte følge av omstillingsprosessen.

Det er problematisk når statsministeren prøver å frikjenne regjeringen for ansvar ved å si at dette ikke er noe unormalt, men helt som forventet i forbindelse med en stor omstillingsprosess. Svikten gjemmes bort i en gjennomsnittsbetraktning, og dette må sies å være en merkelig ansvarsfraskrivelse. Statsministeren og helseministeren peker bare på sykehusets ledelse og sier at de har ansvaret. De må selv ordne opp, og får tildelt 8 ekstra legestillinger av HSØ. Siden det ikke følger med lønnsmidler, hjelper det lite når sykehuset skal spare store beløp i år.

Det har vært 14 spørsmål i Stortinget om Ahus og enda flere om prosessen ved Oslo universitetssykehus. Hver gang har regjeringen sagt at alt er i godt gjenge, men alle kan se at dette ikke er sant. Jeg tror mange er opprørt over at ingen tar ansvar på overordnet nivå.

Annonse
Annonse