Annonse
nestle_tower_as.jpg
Nestlé følger samme etiske standard over hele verden.

Global tilnærming på etikkarbeidet

Giganten Nestlé trakk produkter fra hyllene i Azerbaijan etter at myndighetspersoner forlangte bestikkelser for at selskapet skulle få gjøre business i landet. Det skriver magasinet Forbes, som forteller at Nestlé har valgt å tenke globalt i etikkarbeidet sitt – ikke landbasert.

Ideen er med andre ord at det skal være like lite akseptabelt å omgå etikken i et lite land langt unna som det er hjemme. Ett av de grepene Nestlé har gjort for å styrke etikkarbeidet sitt er å etablere det de kaller en global organisasjon der divisjonene ikke opererer like atskilt som før.

Noe av årsaken til at selskaper tar denne typen grep, er ifølge Forbes-skribent Louis Efronat at teknologien har gjort mediene globale. Internasjonale selskapers aktivitet følges verden over. Etikk er også knyttet direkte opp mot økonomi. Wal-Mart og Gap er eksempelvis under press for å inngå avtaler om bedre bygningssikkerhet i Bangladesh etter den fatale fabrikk-kollapsen tidligere i år.

Efronat mener at selskaper som velger å ha ulike etiske regelverk i ulike land løper en risiko. Selv om markedet kan være lokalt, vil merkevaren være global. Kortsiktige, uetiske beslutninger i et lokalt marked kan dermed ha langsiktige skadevirkninger på både merkenavnet og selskapet.

Annonse
Annonse