Annonse
hyggelig_p___jo.jpg
Gode relasjoner og tilbakemeldinger er viktig for at sjefen skal ha det bra i jobben.

Godt arbeidsmiljø er viktig også for sjefen

En av dem som har kartlagt og analysert sammenhenger mellom lederes psykososiale arbeidsvilkår, helse og lederskap, er Daniel Lundqvist fra Linköpings universitet.

Han sier til forskning.se at det er flere arbeidsvilkår som er viktige for å kunne utøve godt lederskap. Lundqvist lister opp flere viktige faktorer, og det ligner mye av det som går igjen når man beskriver gode kår for medarbeideres trivsel.

Det er viktig for sjefene å få tilbakemeldinger i den rollen de har. Det er også nødvendig med gode relasjoner på arbeidsplassen. Videre er det viktig at ledere får bruke den kompetansen de har, og at de får utfordringer i jobben.

Blant de forholdene som påvirker lederskap negativt, er antallet medarbeidere en sjef er leder for, finner den svenske forskeren. Jo, flere man leder, jo dårligere blir lederskapet.

Et annet funn er at støtte fra personer internt i bedriften er viktig for å få legitimitet i lederrollen. Det er imidlertid støtte fra eksterne personer som betyr mest for sjefenes helse.

Annonse
Annonse