Annonse
mann_penger_i_l.jpg
Mer penger i lomma til sjefen betyr ikke mer penger i kassa til bedriften, viser en undersøkelse gjennomført av KLP.

Høy lønn til toppsjefen gir ikke bedre resultater

KLP har tatt for seg 25 selskaper på hovedlisten på Oslo Børs. De har sett på avkastningen i selskapene og konsernsjefenes lønn de siste 14 årene, og finner ingen sammenheng mellom de to faktorene, skriver Aftenposten.

KLP finner imidlertid andre, statistisk gyldige sammenhenger:

  • Jo høyere godtgjørelse til styret, jo høyere lønn til konsernsjefen.
  • Jo høyere eierandeler lederen eller styret har, jo lavere lønn.
  • Jo høyere gjeldsgrad i selskapet, jo lavere lønn.
  • Jo flere år som toppsjef, jo lavere lønnsuttelling.

KLP-konsernet er en stor eier på Oslo Børs, og har hatt til hensikt å finne ut om lederlønningene er utformet slik KLP mener de bør være. De er ikke fornøyd med funnene.

Selskapet opplyser til Aftenposten at KLP i rundt halvparten av tilfellene stemmer imot de lederlønnsordningene som er oppe til vurdering på generalforsamlingene.

Noe av det KLP er imot, er at selskaper ikke setter tak på hvor høy bonusen til lederne kan bli. De mener også at etterlønnsavtalene er for lange og ønsker mer informasjon om hvordan lederlønnspakkene settes sammen.

Annonse
Annonse