Annonse
jan_olav_brekke.jpg
– Man blir ikke attraktiv for de med optimal kompetanse hvis man er for tilbakeholden med lønna, sier forbundsleder Jan Olav Brekke i Lederne.

Innlandet sakker akterut på lønninger

– Arbeidsgivere som ikke tilpasser seg det nasjonale lønnsnivået vil kunne tape kampen om de beste hodene, sier forbundsleder Jan Olav Brekke i en pressemelding fra organisasjonen Lederne.

Organisasjonen gjennomfører hvert år undersøkelsen Norsk Ledelsesbarometer. Årets undersøkelse viser betydelige regionale lønnsforskjeller landet over. Innlandsfylkene Hedmark og Oppland ligger lavt sammenlignet med det nasjonale snittet. Lønningene i disse to fylkene ligger henholdsvis 13 og 14 prosent under landsgjennomsnittet.

Dette er uheldig for den videre utviklingen i regionen, mener Brekke.

– Hvis arbeidsgiverne er for tilbakeholdne betyr jo det at man ikke blir attraktiv for de med optimal kompetanse. Dermed kan de gå glipp av muligheten til å utvikle bedriften med de som egentlig kunne tenke seg å jobbe i innlandet, sier forbundslederen.

På stedet hvil

Ifølge Norsk Ledelsesbarometer ligger den gjennomsnittlige lønnen for en mellomleder på 529.000 kroner, en økning på om lag 13.000 fra fjorårets undersøkelse. Og mens de regionale forskjellene i landet for øvrig varierer litt fra år til år, ligger innlandet stabilt lavt, forteller forsker Stein Stugu i De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte, som gjennomfører Norsk Ledelsesbarometer på vegne av Lederne.

– Nå har vi fulgt lønnsutviklingen over flere år, og ser at innlandet står på stedet hvil. Forskjellene blir enda større dersom vi tar med olje- og gassektor. Da er gjennomsnittslønnen for mellomledere drøyt 600.000 kroner, mens den i Hedmark fortsatt ligger på 464.000 kroner, sier Stugu.

Han tror noen av årsakene er at fylkene verken nyter godt av draeffekten fra olje- og gassindustrien, eller det lønnspresset man ser i de større byregionene. For at utviklingen skal kunne snus må det bli mer aktivitet i de delene av landet hvor lønningene er lavest.

– Problemet er at dominansen fra oljebransjen blir stadig større. Dette fører til kostnadsproblemer for tradisjonell industri, blant annet fordi de taper kompetanse til næringer som betaler mer i lønn. Ingeniører flytter på seg dersom de får mer betalt i en annen del av landet, og dermed vokser lønnsforskjellene, forklarer Stugu.

Negative ringvirkninger

Jan Olav Brekke tror arbeidsgiverne følger godt med på hvor tilbakeholdne de kan være på lønninger når de holder til et sted som ligger lavere enn i resten av landet. Han tror enkelte bedrifter kan ende opp med å gjøre seg selv en bjørnetjeneste.

– Nordmenn er lite mobile, og det er nok noe som arbeidsgivere tar med i vurderingen av lønn. Likevel kan det hende at arbeidstakere flytter på seg dersom de får bedre betalt i en annen region. Dermed får bedriftene med lavere lønninger utfordringer med hensyn til både drift og rekruttering til viktige posisjoner. Hvis bedriftene går for langt i å ikke tilpasse seg markedet på landsbasis vil det kunne gi sterkt negative virkninger.

Lønn etter fylke

Landsgjennomsnitt: 529 900. Prosent i forhold til landsgjennomsnittet står i parentes:

 1. Oslo: 618 300 (16,7 prosent over)
 2. Rogaland: 571 100 (7,8 prosent over)
 3. Buskerud: 557 400 (5,2 prosent over)
 4. Sør-Trøndelag: 541 400 (2,1 prosent over)
 5. Hordaland: 537 100 (1,4 prosent over)
 6. Finnmark: 525 700 (0,8 prosent under)
 7. Vestfold: 522 000 (1,5 prosent under)
 8. Sogn og Fjordane: 521 200 (1,6 prosent under)
 9. Akershus: 519 900 (1,9 prosent under)
 10. Nordland: 519 500 (2 prosent under)
 11. Møre og Romsdal: 516 500 (2,6 prosent under)
 12. Troms: 507 000 (4,3 prosent under)
 13. Vest-Agder: 506 000 (4,5 prosent under)
 14. Telemark: 503 000 (5,1 prosent under)
 15. Nord-Trøndelag: 492 000 (7,2 prosent under)
 16. Østfold: 483 500 (8,8 prosent under)
 17. Aust-Agder: 481 300 (9,1 prosent under)
 18. Hedmark: 464 600 (12,4 prosent under)
 19. Oppland: 456 300 (13,9 prosent under)

Kilde: Norsk Ledelsesbarometer 2013

 

Annonse
Annonse