Annonse
randi_flesland_.jpg

Kan fortsette på nåde

Styret i Forbrukerrådet vedtok tirsdag med fem mot tre stemmer å gi Randi Flesland tilbud om fornying av åremålsstillingen. På et møte med de ansatte etterpå, fortalte hun at hun går i tenkeboksen, skriver VG.

I vår har det vært gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse, og de fire fagforeningene i Forbrukerrådet uttrykte etter dette stor bekymring over funnene.

Mangel på tillit, trakassering og usikker fremtid var noen av funnene i undersøkelsen.

Ledelsen mener imidlertid at resultatene er tilsvarende som undersøkelsen i 2008 - før Flesland tiltrådte.

Randi Flesland sier til VG at direktørjobben er krevende, og at undersøkelsene viser at det fortsatt er viktige områder å forbedre internt.

- For å ha en organisasjon som skulle kunne oppfylle styrets strategiske ambisjoner for virksomheten, vedtok styret i min nåværende åremålsperiode en del strukturelle endringer, som i ettertid har vist seg å være riktige. Enkelte kan ha følt disse endringene som vanskelige, noe jeg har full forståelse for. Vi har nå laget en tiltaksplan for å løse våre interne utfordringer, som er behandlet både av våre tillitsvalgte og i styret, sier hun til VG.

Annonse
Annonse