Annonse
Foto: Aleksandr Markin / Shutterstock.com

Kjønnsdelte stillingsannonser

I kvinnedominerte yrker er det samarbeidsevner som fremheves i annonseteksten. I annonser rettet inn mot mannsdominerte yrker er arbeidsgiverne mer opptatt av selvstendighet. Det registrerer Sara Lind og Jessica Sundin, deltagere på personalviterprogrammet ved Umeå universitet og forfattere av essayet Den könskodade jobbannonsen.

Stillingsannonsene er også forskjellige når det gjelder arbeidsgiveres tilbud til jobbsøkere. I annonser som gjelder mannsdominerte yrker er det vanlig at arbeidsgivere beskriver seg selv som gode arbeidsgivere og løfter fram gode arbeidsvilkår og fordeler. I annonsene som gjelder kvinnedominerte yrker er det annerledes. Her har arbeidsgiverne i stedet en tendens til å fremheve naturskjønne miljøer, godt arbeidsmiljø og stimulerende arbeidsoppgaver. Det skriver bladet Personal och Ledarskap.

Sara Lind og Jessica Sundin har fått Personalvetarpriset for essayet sitt. De mener at utformingen av jobbannonser er en av flere faktorer og strukturer som bidrar til kjønnsdelingen av det svenske arbeidsmarkedet og er til ulempe for kvinnene.

Lindmark og Sundin har tatt utgangspunkt i de tre mest manns- og kvinnedominerte yrkene i Sverige. Ti annonser fra hver kategori – i alt er lagt under lupen.

Gjennomgangen viser at annonsene for de kvinnedominerte yrkene fokuserer på personlige egenskaper, og at disse etterspørres i større grad enn utdanning og tidligere meritter. I jobbannonsene i de mannsdominerte yrkene verdsettes først og fremst yrkeskunnskap og erfaring, og i et flertall av annonsene etterspørres det ingen personlige egenskaper.

Annonse
Annonse