Annonse
under_lupen.jpg

Kriterier for rektorvalg under lupen

Fusjonen mellom disse høyskolene har fått en trang start, skriver Dagens Næringsliv.

Den trer i kraft først i 2014, men i forrige uke ble flere hundre forhåndsstemmer ved valget til ny felles rektor annulert, fordi «Vestfold-blokken» hadde brukt ulovlige triks for å sanke stemmer til sin kandidat.

Prosedyrene i forkant av rektorvalget blir nå kritisert. Til tross for at alle i utgangspunktet skulle kunne stille til valg, hadde skolens styre en detaljert ønskeliste over hva slags rektor de ønsket:

  • Kan vise til omfattende og vellykket ledelse av større kunnskapsorganisasjoner
  • Har evne til å representere høyskolen eksternt og kommunisere med samarbeidspartnere, politikere og offentligheten
  • Har strategisk kompetanse og evne til å bygge felles kultur
  • Har en motiverende og inkluderende lederstil preget av samarbeid, medvirkning og dialog
  • Er resultatorientert og beslutningsdyktig

Ansatte ved Høyskolen i Vestfold har nå klaget inn vedtaket til Kunnskapsdepartementet. Ifølge Morgenbladet tok fire styremedlemmer dissens. Jan Mehlum, førsteamanuensis ved Høyskolen i Vestfold og ansattrepresentant i styret, var en av dem.

– Etter loven er alle berettiget til å stille til valg, og slike kriterier vil derfor være uheldig og i praksis fungere som en utsiling når de blir offentliggjort, sier han til Dagens Næringsliv.

Annonse
Annonse