Annonse
242642_.jpg
Hvis folk lar være å klage på grunn av for høyt gebyr kan det få alvorlige følger, sier Kofa-direktør Anneline Vingsgård.

Kritisk til nidobling av klagegebyr

I fjor økte gebyret for vanlige klagesaker til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (Kofa) fra 860 til 8.000 kroner. Nidoblingen for de såkalte rådgivende sakene førte til at antallet saker falt fra 28 til 11 i måneden, melder NRK.

Hvert år handler det offentlige varer og tjenester for 400 milliarder kroner. Den store gebyrøkningen har helt klart økt terskelen for å klage, og dersom folk lar være å klage fordi det anses som for dyrt, kan det få alvorlige følger, mener direktør Anneline Vingsgård i Kofa.

– Konsekvensen blir i korte trekk at vi ikke får opp viktige saker som kan avdekke at det offentlige har brutt regelverket på til dels grove forhold, sier hun.

Både Skatteetaten, Justisdepartementet og Politidirektoratet er ifølge NRK eksempler på offentlige etater som ifølge Kofa har gjort feil ved offentlige anskaffelser. Alle bruddene førte til en så stor klagemengde at Fornyings- og administrasjonsdepartementet nidoblet gebyret for å minske klagemengden.

– Statistikken er ganske klar: 30 prosent av de sakene som kom inn til Kofa var uberettigede og uhensiktsmessige. Dersom Kofa skal få tid til å ta seg av de sakene og være det de skal være – et rådgivende lavterskelorgan – så må vi få ned saksmengden og få bort de sakene som er uaktuelle for Kofa, sier statssekretær Tone Toften (Ap).

Kofa behandler også såkalte gebyrsaker som er klager på ulovlige direkte anskaffelser. I disse sakene er gebyret 1.000 kroner. Her er det snakk om anskaffelse av en vare eller tjeneste med verdi over 500.000 kroner uten å kunngjøre en konkurranse.

(©NTB)

Annonse
Annonse