Annonse
businessdame_te.jpg
Kvinners personlige preferanser har stor innvirkning på lønnsforskjellen mellom kjønnene.

– Kvinner velger bort høy lønn

Mannlige og kvinnelige studenter er like opptatt av høy lønn i sitt fremtidige yre, men kvinnene har en tendens til å nedprioritere ønsket om høy inntekt når de velger jobb. Det viser en studie forsker Bente Abrahamsen ved Høgskolen i Oslo og Akershus har gjort av studenters karriereønsker innenfor ulike profesjonsfag.

Studien er omtalt hos forskning.no, som viser til at en vanlig forklaring på lønnsforskjeller mellom menn og kvinner er at de jobber i henholdsvis høytlønte og lavtlønte yrker. Abrahamsens forskning viser imidlertid at yrkesvalg ikke er hele forklaringen.

Abrahamsen sier til forskning.no at egne preferanser spiller en betydelig rolle for å forstå kjønnsforskjeller i lønn. Dette kan forklare hvorfor kvinner tjener mindre enn menn, selv når de jobber innenfor samme yrke.

Annonse
Annonse