Annonse

Lær av tilbakemeldinger

Reaksjonene på negative tilbakemeldinger kan være veldig forskjellige. Noen blir sinte eller sårede. Andre avviser det hele. Atter andre bruker imidlertid de negative tilbakemeldingene til noe positivt.

Magasinet Forbes har snakket med tre karriereveiledere har snakket med tre karriereveiledere om hvordan man kan møte negative tilbakemeldinger på en god måte. Her er tre tips fra artikkelen:

  • Aksepter nyttige tilbakemeldinger og gjør nødvendige endringer.
    Lag gjerne en liste der du også noterer ned hvordan du kan forbedre deg. Dette kan du bruke som en plan for ditt videre arbeid, mener karriereveilederne.
  • Anta at den som kommer med negative tilbakemeldinger har gode intensjoner.
    Ikke tenk at den som kritiserer er ute etter å ta deg og ikke ta kritikk av arbeid du har gjort som kritikk av deg som person. Har du denne innstillingen, er det mye lettere å gjøre positive endringer.
  • Bruk negative tilbakemeldinger som en mulighet til å få klarhet i forventninger og mål for stillingen din.
    Vær proaktiv, still spørsmål. Det gjør det lettere å justere adferd i riktig retning.
Annonse
Annonse