Annonse
silhuett_ved_ko.jpg
En ny nettbasert tjeneste lar ansatte fordele bonus seg imellom.

Lar ansatte fordele bonus

Tanken er at medarbeiderne skal gi hverandre oppmerksomhet og belønning for vel utført arbeid. Det skriver Los Angeles Times.

Systemet er slik at arbeidsgiver bestemmer hva bonusen skal bestå av. Alle medarbeidere får deretter en pott de kan posjonere ut på kollegene hver måned. For å fordele godene bruker de ansatte en programvaretjeneste.

Det er ikke de store summene det er snakk om. Det handler først og fremst om å gi hverandre erkjennelse. Likevel advarer psykolog Christian Walén mot metoden. Han har uttalt til det svenske bladet Chef at det kreves en moden organisasjon for å håndtere et slikt system. Risikoen er at noen holder tilbake bonus for å ramme enkelte kolleger. Det kan også bli slik at det er trivelige kolleger heller enn prestasjoner som belønnes.

Gründerne av tjenesten bonus.ly sier til Los Angeles Times at de tror på modellen, ikke minst fordi arbeidstagere i kunnskapsbaserte bedrifter oppfordres til å samarbeide og kommunisere mer. Gründer Raphael Crawford-Marks hevder at kommuniasjonen ofte blir nøytral eller negativ («Hvor blir det av den rapporten?»), og mener at et system der kolleger fordeler bonus til hverandre vil bidra til mer positiv kommunikasjon og tilbakemelding.

Annonse
Annonse