Annonse

Led mer som en psykiater enn som en kirurg

Ronald Heifetz, professor ved Harvards Kenney School, er kritisk til et syn på ledelse som tilsier at lederen har visjonen, mens resten er et salgsproblem. Han mener at dette virker kun i situasjoner hvor det finnes ett riktig svar og en ekspert som kan bidra med svaret. Det forteller ceo.com i en artikkel om saken.

I virkeligheten er det sjelden slik, mener Heifetz, som viser til at det vanlige er at mennesker er både problemet og løsningen, og at lederskap handler om å mobilisere og engasjere mennesker i å løse problemer istedenfor å forsøke å løse det på egenhånd.

For å understreke poenget sitt bruker professoren et bilde fra medisin. Han mener at folk flest i dag ser på ledelse som kirurgi, mens man i stedet bør tenke på lederen som en psykiater. Kirurgen er eksperten som tar seg av pasientens problem gjennom operasjon. Psykiaterens rolle er en annen. Her handler det mer om å hjelpe pasienten til å utvikle kapasitet til å løse sine egne problemer.

Annonse
Annonse