Annonse
eldre_mann_kont.jpg

– Ledere vet for lite om medarbeidernes tanker

Julian Birkinshaw, professor i strategi og entreprenørskap ved London Business School, har over fem år spurt ledere om hvorfor det finnes så mange dårlige ledere der ute. Et vanlig svar fra sjefene er at det er systemets skyld, forteller professoren i en artikkel i Business Strategy Review. Lederne opplever at bedriftsbyråkratiet trekker dem bort fra rollen som leder for andre mennesker.

Et annet vanlig svar er at det er forskjell på kunnskap og handling. Lederne vet at de bør delegere mer og la andre ta æren, men strever med å gjøre det fordi de selv ønsker kontroll og belønning. Birkinshaw mener det ligger noen sannheter i begge disse svarene, men han mener det finnes en tredje hindring for godt lederskap i mange store organisasjoner: De fleste ledere har en påfallende innsnevret eller dårlig forståelse av hvordan medarbeiderne i bedriften faktisk ser på verden.

Professoren tror at ledere vil gjøre en dramatisk mye bedre jobb hvis de vet noe om medarbeidernes genuine motivasjon, behov og frykt.

– De vil ikke bare vite hvilke knapper de skal trykke på hos hver enkelt medarbeider, de vil også bli mindre selvsentrerte. Ideelt sett handler din rolle som leder om å gjøre medarbeiderne din i stand til å gjøre jobben sin på best mulig måte. Det er vanskelig å få til hvis du tror at verden roterer rundt deg selv, skriver Birkinshaw.

I TV-programmet Undercover Boss får ledere forkledning og jobber under falsk identitet i egen bedrift. Mange av dem har fått seg en aha-opplevelse. Istedenfor høflige og positive tilbakemeldinger som er tilpasset toppsjefen, får den forkledde sjefen en mer usminket historie om det som egentlig foregår i bedriften.

I det daglige kan ikke sjefer løpe rundt i forkledning for å få greie på hva medarbeiderne egentlig tenker, men Birkinshaw mener man kan ta noen andre grep, og har skissert en større modell der man systematisk jobber med for å forstå medarbeiderne bedre – for så å kunne motivere dem og designe arbeidsoppgaver på en bedre måte. Professoren har flere tanker om hvordan dette kan gjøres.

Én effektiv metode for å få bedre innsikt, er å komme seg ut av kontoret og ut i førstelinjen. Hvis man av og til jobber side ved side med de ansatte får man en annen forståelse av hverdagen deres. En annen metode er omvendt mentoring. Det eksempelvis finnes bedrifter der unge medarbeidere som er langt framme på teknologi etc. fungerer som mentorer for eldre sjefer som ikke følger særlig godt med på teknologiutviklingen.

Annonse
Annonse