Annonse
davos.jpg
Davos-møtet har bestått av kun 17 prosent kvinner.

Mannetungt i Davos

Makten har vært samlet i Davos, og i år som i tidligere år, var det mennene som dominerte den viktige arenaen, konstaterer Nicholas D. Kristof i The New York Times.

Han skriver at dette kanskje ikke er overraskende, all den tid et overveldende flertall av næringslivsledere og politiske ledere her i verden er menn. Han stiller imidlertid likevel spørsmål om hvorfor det er slik, og viser til blant annet til Sheryl Sandberg, en dame som er chief operating officer (COO) i Facebook og dermed leder på et høyt nivå.

Hun skriver i boken «Lean In» at kvinner holder seg selv tilbake i stort og smått, fordi de mangler selvtillit. De rekker ikke opp hånden. De trekker seg tilbake når de burde ha lent seg framover og gått inn i situasjonen. Kristof har diskutert med Sandberg i en paneldebatt i Davos, og han tror det er noe i det hun sier. Hans egen erfaring når han underviser på universiteter, er at de første spørsmålene alltid blir stilt av en mann. Selv på kvinnedominerte universiteter.

Sandbergs håp er at kvinner setter seg sine egne mål. og at de tar frem den guts-en de har for å nå dem. Kristof oppfatter det ikke slik at Sandberg ser på kvinner som ofre, men han mener at likevel at presset for å få arbeidsgivere til å gjøre en bedre jobb for å rekruttere og forfremme kvinner ikke må avta. Når kvinner stikker hodet fram, er det ifølge Kristof arbeidsgivernes jobb å heie dem fram.

Annonse
Annonse