Annonse
hierarki.jpg
Også ledere trenger godt arbeidsmiljø. Derfor må arbeidsmiljøarbeid også inkludere lederne.

Mellomledere har det verst

De mest utsatte er ifølge studien førstelinjelederne. De opplever stadig press både ovenfra og fra medarbeidhold.

Ifølge nettstedet Ingenjörskarriär forteller imidlertid Daniel Lundqvist at mellomlederne kan ha god nytte av å ha noen interne støttespillere. Å ha noen personer internt i organsiasjonen som gir mellomlederne støtte er viktig for å gi lederen legitimitet i rollen. Eksterne støttespillere er på sin side viktige for helsen, mener forskeren, som viser til at arbeidsmiljøet påvirker helsen, som igjen påvirker lederskapet. Herunder evnen til å fatte beslutninger og bygge relasjoner til medarbeiderne.

Lundqvist uttaler at lederkurs ikke er nok for å bli en god leder, det kreves også et godt arbeidsmiljø. Han mener imidlertid at det er et problem at arbeidsmiljøarbeid ofte ikke omfatter ledere. Ledere blir ofte kun sett på som de som skal gjennomføre arbeidsmiljøarbeid.

Daniel Lundqvists doktorgradsavhandling har tittelen "Psyckological Work Conditions, Health, and Leadership of Managers".
Du kan laste den ned her.

Les også:

Annonse
Annonse