Annonse
oljeplattform_s.jpg
Statfjord ligger langt over utslippsgjennomsnittet på verdensbasis, sier professor Knut Einar Rosendahl ved Universitetet i Ås.

– Norske oljefelt verre enn tjæresand

I motsetning til påstanden fra norsk oljelobby om at Norge har verdens reneste olje- og gassproduksjon, mener professor Knut Einar Rosendahl ved Universitetet i Ås at co2-utslippene fra norske oljefelt er større enn mange andre steder i verden. Det skriver Dagens Næringsliv.

Ifølge Rosendahl, som sammen med forsker Lars Lindholt ved SSB har beregnet CO2-utslipp per fat på norsk sokkel i 2012, er produksjonen ved to felt i Nordsjøen skitnere enn tjæresandoljen fra Statoils omstridte anlegg i Canada.

– Utslipssintensiteten varerer kraftig på norsk sokkel. Særlig noen av de mindre oljefeltene har høye utslipp. Men også Statfjord, som har forlenget levetiden gjennom et omfattende sentaseprosjekt, ligger langt over gjennomsnittet på verdensbasis. Det viser at det ikke bare gjelder småfelt, sier Rosendahl til avisen.

Annonse
Annonse