Annonse
penger.jpg
Sett i forhold til andre land tjener norske ledere ganske lite sammenlignet med ansatte, men forskjellen mellom sjef og medarbeider har nesten doblet seg siden 1999.

Norske sjefer er lønnssinker

Norske toppsjefer tjener bare 16 ganger mer enn en gjennomsnittlig ansatt, om man tar med pensjonsskostnaden. Forskjellen er betydlig mindre her hjemme enn for eksempel i Tyskland og Storbritannia, der tallene er henholdsvis 90 og 185. Ser vi så langt som til USA er tallet svimlende 325, skriver Aftenposten mandag.

Men selv om norske toppsjefer ligger langt bak andre lands næringslivsledere lønnsmessig, så har lønnsforskjellen mellom toppsjefen og de ansatte økt betraktelig her hjemme. Ser vi bort fra pensjonskostnaden, tjener en konsernsjef 19 ganger mer enn de ansatte i dag. Går vi tilbake til 1999 var forskjellen bare 10 ganger mer.

Hva som er årsaken til at de norske lederlønnene er lavere enn andre lands sammenlignet med ansattes inntekt, forklarer NHH-professor Braglien slik i Aftenposten:

– Vi har en kultur for sentraiserte lønnsforhandlinger med LO på den ene siden og NHO på den andre. Markedskreftene får løpe mindre fritt, og det påvirker lederlønningene indirekte.

Annonse
Annonse