Annonse
252184_.jpg
Det er uaktuelt å endre den norske sykelønnsordningen med fullfinansiering for arbeidstakere, fastslår sier Anniken Huitfeldt.

OECD vil ha flere psykisk syke i arbeid

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling er bekymret for det høye sykefraværet og andel uføretrygdede i Norge, spesielt det som knyttes til psykisk helse.

De sjenerøse velferdsordningene er en bjørnetjeneste, mener Niklas Baer, forfatter av en fersk rapport.

OECD mener først og fremst at den norske sykelønnsordningen med fullfinansiering for arbeidstakere, bør endres. Dette er uaktuelt, fastslår arbeidsminister Anniken Huitfeldt overfor Aftenposten. Heller ingen av de andre politiske partiene vil røre sykelønnsordningen.

Ønsker raskere beslutning

OECD mener imidlertid det er stort potensial i Norge for å sette inn andre tiltak. Blant annet kan Nav raskt gripe inn for å utelukke uføretrygd.

Når en person kommer til Nav bør de allerede tidlig i forløpet få vite hvilken retning som er aktuelt: Attføring og andre tiltak for å komme tilbake til arbeidslivet eller uføretrygd.

– I dag er det ikke uvanlig at folk har flere år bak seg med ulike arbeidstiltak, men så ender de likevel med uføretrygd. Hvis man kan blokkere denne muligheten på et tidlig stadium, vil kanskje potensialet for reintegrering til arbeidslivet bli større, mener Baer.

Statssekretær Cecilie Bjelland (Ap) i Arbeidsdepartementet kaller innspillet interessant, og vil ta det med videre. Hun ser at for mange kan utsikten til å oppnå uføretrygd konkurrerer med den enkeltes personlige mål.

– Dette ligner på tankegangen bak arbeidsevnevurdering, som Norge allerede bruker. Vi ser at evalueringen sjelden blir brukt før sykepengerettighetene er brukt opp og utsikten for enda mer langvarig stønadsform begynner å ta form. Vi har en jobb å gjøre med å komme i gang enda tidligere, sier hun.

Vil ha flere psykisk syke i arbeid

I rapporten slås det fast at kriteriene for å oppnå uføretrygd også i Norge er relativt strenge, men at de ikke nødvendigvis følges. Dessuten er det et problem at man ikke revurderer grunnlaget for uføretrygd. De som får innvilget uføretrygd, forblir der.

Baer mener mange flere med psykisk sykdom kunne delta i arbeidslivet, også på fulltid. Det gjelder for eksempel folk med angst og lettere eller moderat depresjon.

– Dette omfatter en stor andel av dem som lider av psykiske plager og sykdom. Det er en forskjell på dette og sykdom som schizofreni og tung depresjon, sier Baer. Han understreker at arbeidsplassene må bli flinkere til å tilrettelegge for ansatte med denne type sykdom, at personlig oppfølging må bli bedre og at samarbeidet med Nav, psykisk helsevern og arbeidsplassen må styrkes.

OECD mener kliniske kriterier alene burde utelukke mange fra å havne på langtidssykefravær eller uføretrygd. I det minste bør attføring være prøvd før uføretrygd innvilges, og administrasjonen av ordningene bør bli strengere.

Uførepensjon bør revurderes reelt og regelmessig og bruk av lønnssubsidier bør benyttes i større omfang. Også ordningen med gradert sykmelding kan benyttes oftere enn i dag.

(©NTB)

OECDs forslag
Annonse

OECDs forslag
Annonse