Annonse
BI-rektor Tom Colbjørnsen
Kontroll- og overvåknings­arbeidet kan være i ferd med å ta overhånd, mener BI-rektor Tom Colbjørnsen Foto: Nicolas Tourrenc

Økende jakt på regelbrudd hemmer bedriftene

Colbjørnsen skriver i Dagens Næringsliv at det finnes over 40 statlige tilsyn, som alle har domstollignende oppgaver. Men de gir ikke tilsynsobjektene den samme rettssikkerheten som domstolene.

Tilsynene kan gjennomføre anmeldte og uanmeldte inspeksjoner, ta beslag , utforme krav og pålegg, og idømme straff, gjerne i form av bøter. Statlige tilsyn er ikke alene i jakten på avvik og regelbrudd. Advokater og revisjoerer kontroller mer enn rent regnskapsmessige forhold, blant annet kontrollering av utvalgte regler – og særlig oppfølging av risikoområder som korrupsjon – samt at alle virksomhetens prosesser etterleves.

Colbjørnsen skriver at kontroll- og overvåkningsarbeidet kan være i ferd med å ta overhånd, og setter fokus på følgende områder:

  • Prosess trumfer resultater
  • Hull i regelverket tettes med strengere regler
  • Flere har kontroll som karrierevei
  • Lov- og regelverket blir mer omfattende og detaljert
  • «Finn fem feil-allianser» blir stadig mer dominerende i det offentlige rom

Han påpeker at bedriftene også kan ha nytte av økt kontroll. Påviste avvik kan gi opphav til refleksjon og læring. For stort fokus på feil og mangler, derimot, kan føre til at bedriftene blir mer tilbakeholdne med å eksperimentere frem nye løsninger. Da blir resultatet mer detaljerte regler og rapporteringsrutiner, og et dårlig klima for nytenkning og risikovilje, skriver BI-rektoren i Dagens Næringsliv.

Annonse
Annonse