Annonse
242052_.jpg

Seks av ti bedrifter betaler ikke skatt

Skattedirektoratets tall er utarbeidet for NRK og viser at 99.402 (av totalt 240.889) skattepliktige bedrifter ikke betalte selskapsskatt på 28 prosent for 2011. (Enkeltpersonforetak er ikke med i tallmaterialet.) Til sammen unnlot bedriftene å oppgi 29 milliarder kroner til beskatning i 2011, ifølge Skattedirektoratet.

Skattedirektør Svein Kristensen er bekymret. Han mener dette viser et høyt omfang av skatteunndragelser i Norge. Samtidig er han ikke overrasket over at et mindretall på om lag 41 prosent av selskapene faktisk betaler skatt.

Det er overskuddet som skal beskattes. Veldig mange av disse bedriftene har enten ikke overskudd eller har tap fra tidligere som kan trekkes fra i skatteberegningen, sier Kristensen.

Ifølge direktoratet ble 16,7 milliarder kroner av de totalt 29 milliarder kronene i 2011 forsøkt unndratt i forbindelse med det etaten mener er regelstridige skattetilpasninger hos multinasjonale selskaper.

Kristensen opplyser at tallene for 2012 ennå ikke er klare. Men for 2011 mener direktoratet at multinasjonale selskaper forsøkte å unndra 16,7 milliarder kroner fra beskatning i Norge.

(©NTB)

Annonse
Annonse