Annonse
folkestad.jpg
Nye management-modeller i det offentlige kan ha bidratt til en lydighetskultur som ikke kommer de underordnede til gode, mener Unio-leder Anders Folkestad.

Sjefer i private bedrifter mest lojale mot sine underordnede

Unio-leder, Anders Folkestad, mener at offentlig sektor er preget av en lydighetskultur, og at dette er grunnen til at lojaliteten går oppover i systemet.

- Det er urovekkende at de ansatte  i stat og kommune opplever en mer autoritetstro form for ledelse enn arbeidstakerne i det private. Dette tyder på at det i offentlig sektor har utviklet seg en lydighetskultur i større grad enn i næringslivet, sier han til Aftenposten.

Nye ledelsesmodeller i det offentlige, prefet av den såkalte management-kulturen, kan være en av årsakene tild dette, mener Unio-lederen.

Folkestad sier dette i lys av en fersk undersøkelse blant et representativt utvalg yrkesaktive nordmenn. Resultatene viser at totalt 45 prosent av norske arbeidstakere mener nærmeste sjef først og fremst har sin lojalitet hos de ansatte, mens 35 prosent mener sjefen er mest lojal overfor nærmeste overordnede.

Etter at svarene er delt opp etter sektorer, svarer 40 prosent av de yrkesaktive i offentlig sektoIr at deres egen sjef har sin lojalitet hos nærmeste overordnede.

I de mest folkerike områdene, som Oslo og Akershus, er sjefene derimot markant mindre lojale mot sine medarbeidere enn sjefer i resten av landet.

Undersøkelsen er utført av analysebyrået Response for fagforeningen Unio.

 

Annonse
Annonse