Annonse
linkedin_invita.jpg
Ville du føle det unaturlig å kontakte noen av LinkedIn-forbindelsene dine? I så fall burde de kanskje ikke være i nettverket ditt, råder Alexandra Samuel.

Skal jeg takke ja til LinkedIn-invitasjonen?

Årsaken til at spørsmålet gjerne dukker opp, er at LinkedIn er et sosialt nettverk som er verken fugl eller fisk. Det mener Alexandra Samuel, forfatter av boken Work Smarter with LinkedIn.

Facebook er et sosialt nettverk hvor man vanligvis kjenner kontaktene sine såpass godt at man er komfortabel med å kalle dem «Facebook-venner». (I dagligtale nyanserer vi ofte mellom en venn og en Facebookvenn.) Twitter er noe annet. Det er en langt mer offentlig plattform. Men hva er så LinkedIn? Er det et sted hvor man bør si ja til alle eller er det sted hvor man bør begrense kontaktlisten?

Valget er fritt, men Alexandra Samuel anbefaler i et blogginnlegg hos Harvard Business Review at man er selektiv. Hennes råd er å kjøre introduksjons- og hjelpetesten på kontaktlisten på LinkedIn. Er dette folk du som du kan kontakte for å bli introdusert til andre mennesker du ønsker å møte? Er dette mennesker du kan be om hjelp, og som du også kan tenke deg å hjelpe?

Samuel skriver at hun i starten sa ja til alt og alle som ønsket kontakt på LinkedIn. Erfaringen var imidlertid at da hun gikk igjennom listen, med tanke på å bli introdusert for andre mennesker hun hadde behov for å møte, så var det de færreste hun følte at hun faktisk kunne ta kontakt med.

Annonse
Annonse